Truth or Dare maken we in deze ‘Tien van Ramon’. In eenvoudig Nederlands heet het spel doen of durven ! Eerst wat uitleg over een truth or dare, daarna uitleg over een de programmacode. Als laatste bouwen een aantal suggesties voor een spelletje doen of durven!

Hoe werkt een truth or dare?

Truth or Dare is eenvoudig te spelen en heeft weinig hulpmiddelen nodig. Een battery pack is wel handig om te gebruiken. Vooral een rijke fantasie helpen dit spel enorm. Het is een eenvoudige icebreaker om een groep op weg te helpen om als groep te functioneren. Om de beurt krijgt iemand via een loting een truth of dare vraag. Verderop in dit experiment heb ik een lijstje opgenomen met suggesties voor truth or dare. Natuurlijk staat het je vrij om hiervan af te wijken, nieuwe vragen toe te voegen of vragen te verwijderen. Controleer altijd vooraf of de vragen geschikt zijn voor de groep! Een ronde begint met het ronddraaien van een Microbit (op een batterypack). Daarna drukt de speler op Button A. Alle stappen voor het maken van het staan hieronder beschreven. Helemaal onderaan deze pagina vind je ook de programmacode die verantwoordelijk is voor Truth or Dare.

Hoe werkt de programmacode van Truth or Dare?

In dit experiment maken we weer gebruik van een variabele. Deze noemen we RANDOM. In deze variabele kunnen twee waardes voorkomen. 1 of 0. Waar of niet waar. Bij de keuze op waar krijgt de speler een o dan krijgt hij een vraag naar de waarheid. Geeft de random een 1 dan krijgt de speler een dare.

Stap 1

We beginnen met het maken van een pijl. Maak met SHOW LEDS deze pijl na.

de Tien van Ramon Truth or dare stap 1

de Tien van Ramon Truth or dare stap 1

Stap 2

Na het maken van een pijl maken we in stap 2 een ON BUTTON PRESSED met daarin SET RANDOM to pick random 0 to 1. Hiermee geven we aan dat er bij een druk op button A een willekeurig getal geselecteerd wordt uit twee keuzes. Let op! Je moet voordat je het blokje variabele wegsleept eerst het woord RANDOM intoetsen! In onderstaande afbeelding zie je hoe deze code werkt.

de Tien van Ramon Truth or dare stap 2

de Tien van Ramon Truth or dare stap 2

Stap 3

Met het toevoegen van een IF THEN ELSE (zoals te zien hieronder) maken we een keuze. Valt de keuze van RANDOM op 0 dan krijgt de speler een TRUTH vraag. Anders (dus bij 1) krijgt hij een DARE. In stap 2 hebben we een variabele RANDOM genoemd. Deze kun je nu naast de IF plaatsen. In onderstaande afbeelding zie je hoe deze code werkt.

de Tien van Ramon Truth or dare stap 3

de Tien van Ramon Truth or dare stap 3

 

Stap 4

In deze laatste stap plaatsen we de pijl aan het einde van de IF THEN lus. Hiermee stopt het proces en is het spel gereed om weer opnieuw een keuze te maken. De lus komt hiermee tot zijn einde. In onderstaande afbeelding zie je hoe deze code werkt.

de Tien van Ramon Truth or dare stap 4

de Tien van Ramon Truth or dare stap 4

 

Suggesties voor Truth or Dare

Hieronder volgen 10 truth and 10 dare vragen. Controleer vooraf goed of de vragen bij de doelgroep passen

10 Truth vragen

 1. Which is your favorite Disney movie?
 2. Do you have a crush on someone?
 3. Have you ever fallen in love with someone?
 4. Which subject you don’t like?
 5. Which Harry Potter character you like the most and why?
 6.  What is your favorite animal?
 7. Whom you like the most in this room?
 8.  Can you cook food?
 9. What is your favorite gift you have ever received?
 10. When do you get angry with your mother?

10 Dare vragen

 1. Dance in the middle of the circle to a random song
 2. Text three friends you know and tell them “I am AWESOME”
 3. Talk with a foreign accent until the end of the game
 4. If anyone says UM, to pretend to sneeze… for the rest of the game
 5. Make up a poem aloud.
 6. Let the group wrap you in toilet paper
 7. Attempt to do 10 pushups.
 8. Do your best Buzz Lightyear impression.
 9. Do your best lion roar.
 10. Do your best Mickey Mouse impression.

Uitdagingen

Kun je een programma bedenken dat iets vaker een TRUTH vraag stelt?

Kun je het programma laten werken zodra er gedraaid wordt?

Kun je naast een TRUTH of DARE ook een vraagnummer instellen? In het bereik 1-10.

 

Met onderstaande programmacode kun je direct aan de slag!