Versnellen in beeld

![Snelheid in beeld](https://i0.wp.com/microbit.studio/wp-content/uploads/2017/03/jeshoots-com-219390.jpg?resize=300%2C200)Snelheid in beeld

We gaan in dit experiment de versnelling van de MicroBit in beeld brengen(plotten). Met behulp van de ingebouwde versnellingssensor kunnen we een de snelheid en richting meten. De chip die hiervoor verantwoordelijk is, werkt op drie assen. Te wetende, X, Y en Z. Alle drie zijn tegelijkertijd te meten. Door een beperking in output (er zijn maar 25 LEDs) laten we in dit experiment maar een as zien.

Het doel is om een variabele direct zichtbaar te maken in het LED-scherm. Met behulp van onderstaande programmacode kun je dit experiment eenvoudig namaken.

Doelen van dit experiment. Je leert hoe je

Benodigdheden

Aan de slag

Maak onderstaande programmacode. Zet deze vervolgens op beide Microbits en laat ze opstarten. Ze beginnen direct met zenden. Sluit de een daarom iets later aan. Dit effect is het mooiste zichtbaar met meerdere Microbits op grotere afstand.

![Versnelling plotten op het LEDscherm](https://i0.wp.com/microbit.studio/wp-content/uploads/2017/03/plot_acceleration_-_pxt_microbit_org_🔊.png?resize=300%2C82 "Experiment 5 versnellingsmeter")Versnelling plotten op het LEDscherm

Video volgt !

<pre class="lang:js decode:true " title="Experiment 12">basic.forever(() => {
  led.plotBarGraph(
    input.acceleration(Dimension.X),
    1023
  )
})