Microbit experiment 4. De transistor als schakelaar